कक्षा ११ को ग्रेड वृद्धि परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको सूचना।
यस विद्यालयमा मिति २०७९/०२/२६ गते सञ्चालन भएको शैक्षिक सत्र २०७९ सालको कक्षा ११ को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको परीक्षाफल विद्यालयको मिति २०७९/०३/३१ गतेको निर्णय अनुसार प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।यसका साथै कक्षा ११ काे ग्रेडवृद्वि परीक्षाकाे परीक्षाफल प्रकाशित 
ग्रेडसिट विद्यालय प्रशासन शखाबाट बुझिलिन परीक्षार्थीहरुलाई जानकारी पनि गराइन्छ । 

Our Featured Academics

We will provide Study for following courses.

Find Us On

Videos View All

Location Map

Facebook

 

Student Voice

Some of the Students who have put view on MMSS. View All

"Mahendra Model Secondary School is My ultimate destination for my further study where the student li."

Gopi ram Koli

"Mahendra Model Higher Secondary School gives a great opportunity for students to broaden their knowl."

Bhupendra raj joshi

"mahendra Model Secondary School educates students in a very creative way and encourages them to thin."

Ramita Bhatt

Our Featured Gallery